Producció tècnica

El que no es veu, però hi és

Darrera de cada esdeveniment hi ha tot allò que el fa possible. Estructures, muntatges, personal, material tècnic, assegurances, previsió, anticipació. El que no es veu i fa que el teu acte es vegi i es vegi bé.

Durant anys hem tingut cura de la producció tècnica de grans esdeveniments, concerts musicals, Fira Mediterrània, festes majors i altres actes rellevants i de gran format i també de petit format, que igualment requereixen la seva proporcional quota de producció tècnica.

Podem donar resposta tècnica amb coneixement i eficiència al que necessiti la teva activitat

Estructures tècniques ( escenaris, tanques, generadors, so, llum, control, seguretat....)

Regidories

Logística

Comunicació

Transports

Plans d'autoprotecció

Responsabilitat Civil

Contacta'ns